Thailand Web Stat Truehits.net 【เครื่องตัดวงกลม ลด50%】เครื่องตัดเหล็ก เครื่องตัดวงกลมตามแบบ - เครื่องตัดเหล็ก【เครื่องตัดแก๊ส ชุดแก๊ส ลด20%】ศูนย์ใหญ่ขายส่ง อุปกรณ์ตัดเหล็ก เครื่องตัดแก๊ส

เครื่องตัดวงกลม

เครื่องตัดวงกลม


KOIKE IK-70
เครื่องตัดวงกลม,
ตัดวงกลมตามแบบ, เครื่องตัดวงกลม KOIKE IK70 ( โคอิแกะ IK70 ) / KOIKE THALAND IK70

เครื่องตัดเหล็กตามแบบ, ชนิดเครื่องตัดเหล็กวงกลม, เครื่องตัดวงกลมตามแบบ, หรือ เครื่องตัดเหล็กตามแบบชนิดวงกลม,  เครื่องตัด, เครื่องตัดวงกลม, KOIKE IK-70 อุปกรณ์สำหรับตัดเหล็ก, เพื่อชิ้นงานที่มีรูปแบบวงกลมโดยเฉพาะจัดอยู่ในกลุ่ม เครื่องตัดแก๊ส,  '' ตัดวัสดุด้วยระบบ อัตโนมัติทั้งระบบ '' ใช้วิธีการ ตัดเหล็กด้วยแก๊ส, หรือ แก๊สตัดเหล็ก,

เครื่องตัดวงกลม, เครื่องตัดแก๊ส, รุ่น KOIKE IK70, วิศวกรได้ออกแบบเครื่องตัดเหล็กเพื่องานตัดเฉพาะทางสำหรับการ ตัดเหล็ก, ที่มีรูปแบบการตัดรูปร่างวงกลมเป็นหลักจึงทำให้ เครื่องตัดเหล็กรุ่น IK70 สามารถผลิตชิ้นงานวงกลมได้ดีที่สุด และมีความเหมาะสมกับงาน ตัดเหล็ก, อุตสาหกรรมทุกประเภทเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนทุกประเภท

นิยมใช้กับอุตสาหกรรมทุกประเภท
KOIKE IK-70 เครื่องตัดวงกลม, นิยมใช้ในตลาดอุตสาหกรรมการผลิต เหล็ก/โลหะ/อุตสาหกรรมก่อสร้าง/อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน/อุตสาหกรรมผลิตอะไหล่ อื่นๆ

จัดอยู่ในกลุ่มประเภท เครื่องตัดเหล็ก, ใช้วิธีการ ตัดเหล็กด้วยแก๊ส, หรือ ตัดแก๊ส, (แก๊สตัดเหล็ก,) เครื่องตัดเหล็ก, KOIKE IK70 นิยมใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทสามารถประยุกต์เพื่อใช้สำหรับ ตัดเหล็กในรูปแบบชิ้นงาน วงกลม, โดยเฉพาะ

การออกแบบ
วิศวกรออกแบบ เครื่องตัดเหล็ก, KOIKE IK-70 เพื่อลดภาระจากการตัด ตัดโลหะ, หรือ ตัดเหล็ก, ด้วย (ชุดตัดแก๊ส) หรือ (ด้ามตัด) ด้ามตัดแก๊ส ซึ่งมีรูปแบบการตัดในลักษณะ '' ใช้มือควบคุมและกะระยะทิศทางในการตัด '' มีความแม่นยำน้อย และมีความคลาดเคลื่อนของชิ้นงานสูง KOIKE IK-70 จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารทำงานได้รวดเร็วมีความแม่นยำมากขึ้นด้วยรูปแบบการ ตัดเหล็ก, ตัดโลหะ, ซึ่งสามารถตัดชิ้นงานได้อัตโนมัติทั้งระบบ เน้นเฉพาะทางงานสำหรับการ ตัดวงกลม, ตัดเหล็กเป็นวงกลม, ตัดโลหะวงกลม, โดยเฉพาะ

ข้อเปรียบเทียบ
เครื่องตัดเหล็ก,
หรือ เครื่องตัดวงกลม, KOIKE IK70 จะช่วยให้ลดอัตตราสูญเสียของชิ้นงานเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นกว่ารูปแบบการตัดด้วยอุปกรณ์บางประเภท

วิธีทำงาน ( YOUTUBE )

Youtube icon

  • ขอบเขตด้านงานตัด '' ตัดวงกลม ''
  • มีความแม่นยำสูง
  • สามารถตั้งฉาก 90 องศาสำหรับการตัด
  • สามารถตั้งฉากได้อิสระ สำหรับการตัด
  • ตัดชิ้นงานได้รวดเร็ว


    ราคา

 

×